REGULAMIN OBIEKTU

Serdecznie witamy!

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem określającym obowiązki osób korzystających  z domków letniskowych. Pragniemy zapewnić naszym gościom bezpieczeństwo i komfort podczas pobytu w ośrodku.

Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA wewnątrz domków!!!

 Płatności za wynajęcie domku należy dokonać w pierwszym dniu pobytu oraz zapoznać się z regulaminem rezerwacji. Forma płatności: gotówka

 1. Z domku mogą korzystać tylko osoby zgłoszone przy rezerwacji .

 2. W przypadku stwierdzenia większej liczby osób zamieszkujących w domku, które nie zostały zgłoszone podczas rezerwacji Wynajmujący może zerwać umowę z klientem bez konieczności zwrotu opłaty.

 3. Cena zawiera: wodę, parking, pościel, ręczniki.

 4. Domki wynajmowane są w systemie dobowym, gdzie doba zaczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11.00 w dniu wyjazdu.

 5. Osoby zamieszkujące w domku ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody, dewastacje bądź brak wyposażenia domku i na terenie ośrodka.

 6. Prosimy o zgłaszanie Wynajmującemu wszelkich zniszczeń i usterek powstałych podczas użytkowania domku.  

 7. Nie odpowiadamy za przedmioty i pieniądze pozostawione w domku. Odpowiedzialność za przedmioty osobiste spoczywa na osobie wynajmującej domek. Prosimy o zachowanie ostrożności.

 8. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne przerwy ze strony dostawców wody czy prądu.

 9. W sytuacji skrócenia czasu pobytu, niezależnej od Najemcy, płatność za niewykorzystany czas nie jest zwracana.

 10. W sytuacji rezygnacji z zarezerwowanego domku zadatek nie podlega zwrotowi.

 11. Płatność za pobyt nie obejmuje ubezpieczenia gości i doznane urazy. Za wszelkie szkody bądź uszkodzenie mienia Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.

 12. Przy opuszczaniu domku należy pamiętać o wyłączeniu urządzeń elektrycznych i zamknięciu drzwi i okien.

 13. Do dyspozycji gości pozostaje bezpłatny parking. Mogą z niego korzystać maksymalnie 2 auta do jednego domku, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za parkujące tu pojazdy.

 14. Przypominamy o konieczności zachowania zasad BHP podczas grillowania. Z uwagi na to, że domki są drewniane prosimy o  rozpalanie grilla z dala od domku, poza jego zadaszoną częścią.

 15. Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz palenia ogniska.

 16. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz pływania w stawach!

 17. Obowiązuje całkowity zakaz palenia wewnątrz domku.

 18. Pobyt ze zwierzętami domowymi należy uzgadniać z Wynajmującym.

 19. Za zwierzę odpowiada właściciel. Jest on zobowiązany do zachowania czystości i spokoju na terenie obiektu.

 20. Goście są zobowiązani do utrzymywania i zwrotu domku w stanie pierwotnym z dnia odbioru..

 21. Regulamin stanowi umowę pomiędzy stronami. W razie konfliktów dąży się do polubownego załatwienia sprawy. W przypadku braku porozumienia między stronami konflikt rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla miasta Kłodzko.

 22. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu pieniędzy w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.

 23. Umowa nie obejmuje sposobu dojazdu, wyżywienia i organizacji czasu w trakcie pobytu.

 24. Dokonując rezerwacji akceptują Państwo regulamin pobytu na terenie ośrodka.


Regulamin pobytu ze zwierzętami:

 1. Właściciel musi w pełni kontrolować zwierzę.

 2. Konieczne jest posiadanie książeczki zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami.

 3. Potrzeby fizjologiczne zwierzę powinno załatwiać poza posesją.

 4. Właściciel zobowiązany jest do sprzątania po swoim zwierzęciu wewnątrz domku i na terenie posesji.

 5. Ewentualne szkody powstałe z udziałem zwierzęcia pokrywa właściciel.

 Udanego wypoczynku!

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas równie ważne jak dbanie o jak najlepszą jakość naszych usług. Chcielibyśmy zatem zapoznać Cię z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 1. Administratorem Twoich danych jest Smażalnia i Wędzarnia Ryb ”BRZEZÓWKA” z siedzibą ul. Piękna 3 57-300 Kłodzko. NIP: 8831811797

 2. Twoje dane przetwarzane są w związku z realizacją naszych usług, w celu promocji naszych usług a także umożliwienia nam kontaktów z Tobą;

 3. Masz prawo do dostępu oraz poprawienia podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, a ponadto zgodnie z nowymi przepisami masz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych;

 4. Możesz w dowolnym momencie skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie Twoich danych (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

 5. Informujemy, że Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości egzekwowania powszechnie obowiązujących praw i obowiązków;

 6. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO. Organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 7. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, możesz kontaktować się z nami poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: d.brzezowski@gmail.com

 Powyższa wiadomość ma charakter czysto informacyjny i ma na celu troskę o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Dziękujemy za poświęcenie chwili czasu na ten cel.

Scroll to Top